Klauzula informacyjna

Zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. f RODO informujemy, że Pani/Pana dane osobowe, przekazane nam za pośrednictwem poczty elektronicznej, kontaktu telefonicznego lub przekazania wizytówki są gromadzone i przechowywane w celu prowadzenia korespondencji z Państwem i w celu, dla którego zostały nam udostępnione.

Dane osobowe mogą być ujawniane naszym upoważnionym pracownikom lub współpracownikom, a także podmiotom, z którymi zawarliśmy umowy powierzenia.

Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani profilowane.
Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych, prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych lub do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania. Osoba, której dane dotyczą, ma prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, jeżeli uzna, że przetwarzanie jej danych osobowych narusza przepisy RODO.

Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji powyższych celów. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane do czasu ustania celu, dla jakiego zostały zgromadzone.

Administratorem danych osobowych jest POMARAŃCZA Michał Michalik, ul. Przelot 17, 60-408 Poznań, NIP: 669-173-84. e-mail: ADO@pomarancza.pl