ATL

Dajemy to co najlepsze z Pomarańczy!

Pomarańcza Poznań to kompleksowa obsługa marketingowa. Skrupulatnie analizujemy otoczenie, by móc stworzyć wyjątkowy insight i dotrzeć do właściwych odbiorców. Doradzamy strategicznie, określając pozycję marki na rynku i budując jej wizerunek. Nakreślamy, jak ma wyglądać strategia komunikacji marki. By planowane przez nas kampanie osiągały pełen wymiar komunikacyjny, współpracujemy też aktywnie z domami mediowymi i koordynujemy ich działania.

Budowanie strategii komunikacji powinno być przemyślanym i spójnym działaniem, opartym na wnikliwych insightach. Posiadamy doświadczenie w organizacji kampanii reklamowych, także tych długofalowych, dzięki czemu możemy zaproponować Ci najlepsze rozwiązania.

Wyciskamy pełnowartościowe efekty. Wyraziste spoty reklamowe

Wielotorowo realizujemy kampanie ATL. Z komunikatami docieramy do szerokiej rzeszy odbiorców, realizując takie działania jak produkcja filmów reklamowych, kampanie TV, informacje i reklamy prasowe, tworzenie spotów radiowych oraz przygotowanie i organizacja kampanii outdoorowych. Kiedy realizujemy kampanie outdoorowe, mamy na uwadze otoczenie, czyli kontekst, w którym znajdą się reklamy, oraz proponujemy kluczowe miejsca, adekwatne do prowadzonych działań.

Produkcja spotów reklamowych dla firm realizowana przez Pomarańczę to nacisk na przyjazny, osobowy wizerunek firmy w oczach klienta, przełamanie korporacyjnego stylu oraz oryginalność, która przyciąga.

Zbieramy owoce naszej pracy

Na podatnym gruncie naszych koncepcji wyrastają projekty reklamowe i rozwijają naszą owocną współpracę z Klientami. Agencja Pomarańcza w pełni odpowiada za kreację i produkcję wszystkich elementów kampanii ATL. Zobacz kilka już dojrzałych projektów: