Usługi dla HR

Usługi dla HR, czyli employer branding.

Choć pracodawcy już wcześniej dbali o budowanie swojego wizerunku, działania marketingowe kierowali raczej w stronę konsumentów niż pracowników. Skupiając się na finalnych odbiorcach usług/produktów, część z przedsiębiorców wychodziła z założenia, że znalezienie odpowiednich pracowników nie wymaga wykorzystania żadnych narzędzi marketingowych. Wraz ze zmianą pokoleniową nastawienie osób poszukujących pracy znacznie się jednak zmieniło – rzadziej przyjmuje się teraz pierwszą lepszą ofertę, wybiera się raczej tego pracodawcę, który najlepiej prezentuje się w naszych oczach (nie tylko pod względem wynagrodzenia, ale też innych warunków). Marketingowe usługi dla HR, ujmując rzecz ogólnie, obejmują więc wszelkie działania, jakie przedsiębiorstwo podejmuje, by prezentować się bardziej atrakcyjnie wobec aktualnych i potencjalnych pracowników.

Usługi dla HR – definicja.

Sam termin employer branding” jest stosunkowo młody – pojawił się dopiero pod koniec XX wieku, co nie znaczy, że wcześniej firmy nie dbały o swój wizerunek wśród w kontekście zatrudniania nowych osób. Dzięki ustrukturyzowaniu definicji zjawiska, łatwiej jest teraz jednak podejmować odpowiednie działania. Najkrócej rzecz ujmując employer branding to wszelkie kroki podejmowane w celu budowy obrazu pracodawcy jako pożądanego miejsca rozwoju kariery.

Marketingowe usługi dla HR możemy podzielić na dwie gałęzie, za wyróżnik biorąc ich adresatów. Mówimy więc o employer brandingu zewnętrznym, kierowanym do pracowników potencjalnych, oraz wewnętrznym (zwanym także employee brandingiem / internal brandingiem), gdy działania skupione są na osobach obecnie już zatrudnionych. Uogólniając – wewnętrzny employer branding opiera się na przeprowadzaniu odpowiednich badań i analiz, które dają nam faktyczny, aktualny obraz firmy wśród pracowników  i punkt wyjścia do działań skierowanych na zewnątrz przedsiębiorstwa.

Przykładowe działania i marketingowe usługi dla HR.

Wewnętrzny branding opiera się przede wszystkim na pogłębionych wywiadach z pracownikami. Pozwalają one na identyfikację kluczowych dla firmy obszarów, będących odbiciem wartości firmy. Pracodawca dowiaduje się m.in. czy efektywnie przyciąga odpowiednie osoby na odpowiednie stanowiska, czy jego komunikaty trafiają do właściwych grup docelowych bądź też czy jest w stanie konkurować z innymi w walce o najlepszych specjalistów.

To jednak nie tylko analizy. Wewnętrzne działania powinny się także opierać na budowaniu i implementacji długofalowej strategii komunikacji wewnętrznej, spójnej z firmowymi zasadami.

Działania zewnętrzne zaś to wszelkie akcje przyciągające do firmy nowych pracowników. Mówimy tu tak o zabiegach typowo wizerunkowych prowadzonych na odległość, z wykorzystaniem kanałów typu radio, telewizja czy sieć, jak i konkretnych, bezpośrednich, polegających na spotkaniu twarzą w twarz z kandydatem.

Usługi dla HR – online czy offline?

By działania wspierające HR były kompletne i efektywne, powinny wykorzystywać wszelkie możliwości dotarcia do pracowników i kandydatów. Kompleksowe podejście do employer brandingu oznacza działania tak na polu tradycyjnym”, jak i w sieci.

Do tych pierwszych zaliczymy np. targi pracy i akcje promocyjne na uczelniach, niecodzienne i prowadzone w kreatywny sposób eventy rekrutacyjne czy wykorzystanie tradycyjnych druków i wydawnictw – tak dla samych procesów ogłoszeń rekrutacyjnych, jak i np. wewnętrznych, firmowych magazynów dla pracowników.

Drugie podejście zakłada zaś wykorzystanie wszelkich możliwości, jakie daje nam sieć, a więc wyszukiwarek internetowych, SEO, social mediów, coraz popularniejszych filmów rekrutacyjnych, animacji, działań viralowych etc…

Kluczowe strategie usług dla HR

Działania brandingowe pracodawcy podejmowane ad hoc nigdy nie przyniosą tak skutecznego efektu jak przeprowadzane w oparciu o przemyślaną wcześniej i konsekwentną strategię. Kanały komunikacji i sposób przekazu informacji powinny być spójne tak z kreowanym i docelowym wizerunkiem marki, jak i z oczekiwaniami grup docelowych. Te zaś mogą różnić się w zależności od branży, stopnia specjalizacji czy wieku kandydatów. Przykładowo do przysłowiowego pokolenia X zwrócić należy się w inny sposób niż do pokolenia Y czy Z. Gdy ci pierwsi docenią historię czy trwałość firmy, drudzy wybierać będą raczej marki współgrające z ich charakterem, podkreślające ich osobowość. Będą szukać czegoś, co jest bardziej cool. Do tego więc należy dopasować formę i treść wszelkich działań employer brandingowych.

Usługi dla HR – agencja Poznań.

Jeśli więc poszukujesz odpowiednich strategii i specjalistów od wdrażania działań marketingowych wspierających employer branding, zapraszamy do nas – ul. Przelot 17, Poznań. Usługi dla HR, które oferujemy, pozwalają nie tylko wyróżnić się w oczach kandydatów i specjalistów na rynku pracy wobec konkurencji, ale zwiększyć skuteczność ogłoszeń rekrutacyjnych, oszczędzając tym samym wysiłek, czas i pieniądze. Przekonaj się, co może pomóc Wam w zbudowaniu zespołu z najlepszych dostępnych na rynku fachowców.

Więcej?
Skontaktuj się z nami lub sprawdź nasze realizacje