Coccodrillo

Kampanie wizerunkowe outdoor

Pracujemy nad szeregiem działań dotyczących wzmocnienia wizerunku marki Coccodrillo. Jednym z nich jest kreacja outdoorowych kampanii, poprzedzonych sesjami zdjęciowymi i szczegółowymi analizami. Goszczą one na wielkoformatowych nośnikach w strategicznych punktach największych miast.