Nivea

Nivea Journal

„Journal” to wydawany przez nas przez wiele lat wewnętrzny kwartalnik dla Pracowników NIVEA objęty szerokim i kompleksowym zakresem działań, wykraczającym poza typowe prace nad layoutem, składem i produkcją.

Obsługą objęliśmy także dedykowane sesje zdjęciowe osób i wydarzeń opisywanych w kolejnych numerach, wsparcie redakcyjne i korektorskie oraz koncepty bogatych wydań specjalnych.