17/06/2014

PR dla WP

Dla Wirtualnej Polski zaprojektowaliśmy i wyprodukowaliśmy wysyłkę PR. Promowała nową usługę w ramach poczty elektronicznej WP. Nadaliśmy wysyłce postać segregatora, o wyglądzie koperty znamionującej przychodzące maile. Po otwarciu, segregator odzwierciedlał interfejs Poczty WP z zakładkami, w których odpowiednio przeszeregowano tematycznie informacje prasowe.