01/04/2016

Spoty NIVEA Baby

Seria czterech filmów z cyklu Troskliwa pielęgnacja z NIVEA Baby. Przygotowaliśmy je w sposób kompleksowy – od wymyślenia koncepcji, przez napisanie scenariusza, odpowiedni dobór aktorów, i scenografii, aż po realizację – zarówno w warstwie zdjęć na planie, jak i późniejszej postprodukcji. Zadanie było skomplikowane i wymagało wieloobszarowych kompetencji, ale stanęliśmy na jego wysokości. Całość można obejrzeć na youtube’owym kanale NIVEA Polska.